Buran whisky logo

Velkommen til vårt lille destilleri i Markabygda i Levanger

Ekte trøndersk håndverk bygget på gamle tradisjoner.

Her lages whisky på nesten samme måte som for nærmere 200 år siden, og vi benytter ingen automasjon eller avansert mekanikk. Likevel, vi har det vi trenger av utstyr for å garantere for et godt sluttprodukt.

Bilde fra puben

BuranPå gården Buran i Markabygd, Levanger kommune var det produksjon av whisky eller sprit produsert fra malt fram til midten av 1800-tallet.

Gården var en av de siste - antagelig den siste som hadde eget brenneri. Virksomheten opphørte da styreformann i Buran Norsk Whisky AS, Peder Angel Andresens oldefar overtok gården.

Bilde av fat med whisky

Produksjonen av Whisky er basert på en flere hundre år gammel maltøltradisjon i distriktet hvor virksomheten har sin lokalisering.


Peder heller på fat

Selskapet ble stiftet 29.08.2002 av Peder Angel Andresen, styreleder, største aksjonær og eier av gården hvor destilleriet er lokalisert.


Maltwhisky må lagres minimum tre år før den kan selges. Det vil derfor være nødvendig med andre produkter som vil gi inntekter tidligere.

I årene etter er det lagt ned mye arbeid i tilrettelegging av lokaler og utstyr. Våren 2019 ble det gjennomført en rettet emisjon. Aksjekapitalen ble økt og selskapet har nå 12 aksjonærer.

Buran Norsk Whisky AS har til hensikt å produsere maltwhisky som hovedprodukt. Andre typer sprit vil også være aktuelle.


Bilde av mesking og folk